Info pre verejnosť

Na základe Zmluvy o poskytnutí príspevku na zabezpečenie účasti slovenského športového klubu Gladiators TnUAD v Európskej univerzitnej hokejovej lige, univerzitný hokejový tím Gladiators TnUAD zverejňuje informácie o hospodárení s poskytnutým príspevkom prostredníctvom svojej webovej stránky, v sekciách Verejné obstarávanie a Vyúčtovanie.