Univerzitný hokej v Trenčíne…

„Univerzitný hokej je o zábave, tímovom duchu a priateľstve. Práve preto robíme to, čo nás baví – hráme ho.“

– Gladiators Trenčín TnUAD